effascinato_m foto_00 foto_01 foto_02 foto_03 foto_05 foto_06 foto_08 foto_09 foto_10 foto_13 foto_14 foto_15 foto_16 foto_18 foto_19 jankowianie_m kapielka1 swoja_m tenis1 towarzystwo_m
PL DE
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-04-10

Ptasia grypa - odwołana

 

UWAGA !!!

 

            W związku z poprawą sytuacji epizootycznej minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016 r.

            Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówuchyla nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.

 

Zgodnie z zapisami ww Rozporządzenia

   1) zakazuje się:

            a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

            b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

   2) nakazuje się:

            a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

            b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne   ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

            c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

            d) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

            e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

            f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm,w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

            g) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

            h) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

            i) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

            j) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

            k) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej  w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

 

Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

   1) zwiększonej śmiertelności;

   2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

   3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

   4) duszności;

   5) sinicy i wybroczyn;

   6) biegunki;

   7) nagłego spadku nieśności.

 

Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

 

 
Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440  Raszków, woj. wielkopolskie
tel.: +48 062 734 35 11, fax: +48 062 735 06 65, email: kancelaria@raszkow.pl, http://www.raszkow.pl
NIP: 622-22-06-610, Regon: 000530436
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x