effascinato_m foto_00 foto_01 foto_02 foto_03 foto_05 foto_06 foto_08 foto_09 foto_10 foto_13 foto_14 foto_15 foto_16 foto_18 foto_19 jankowianie_m kapielka1 swoja_m tenis1 towarzystwo_m
PL DE
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-05-15

Usuwamy azbest

 

Azbest

Ogłoszenie naboru zgłoszeń dotyczących usunięcia wyrobów zawierających azbest na rok 2017

Informujemy mieszkańców Gminy i Miasta Raszków, że do dnia 09 czerwca 2017 roku trwa nabór zgłoszeń do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” na rok 2017.

Celem programu jest usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zgłoszenia należy składać do Urzędu Gminy i Miasta Raszków. Program koordynuje Powiat Ostrowski jako zadanie realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego. Program współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Powiat Ostrowski oraz Gminy z terenu powiatu.

W programie mogą wziąć udział:

a)     osoby fizyczne,

b)    wspólnoty mieszkaniowe,

c)     działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki,

posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Gminy i Miasta Raszków, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest i dokonają zgłoszenia do Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków.

Dofinansowanie programu obejmuje 100% kosztów demontażu lub usunięcia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Górny limit dofinansowania wynosi 6 000 zł.

Koszt zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego ponosi podmiot biorący udział w programie.

Aby wziąć udział w programie należy:

1. Dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 lub na stronie internetowej www.raszkow.pl.

2. W zgłoszeniu należy podać m.in. nr działki, obręb, szacunkową ilość odpadów azbestowych przewidzianych do demontażu lub usunięcia.

3.  Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości – w przypadku osób fizycznych, kopię uchwały wspólnoty powołującej zarząd, odpis z Księgi Wieczystej dla nieruchomości gruntowej – w przypadku wspólnot mieszkaniowych, uchwałę PZD ustanawiającą na rzecz członka bezpłatne i bezterminowe prawo użytkowania działki i pobierania z niej pożytków lub umowę cywilno-prawną zawartą w formie aktu notarialnego ustanawiającą na rzecz członka prawo użytkowania działki lub umowę dzierżawy działkowej – w przypadku działkowców.

4. W przypadku zgłoszenia na demontaż, transport i unieszkodliwienie dołączyć kopię złożonego wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego.

5.  Właściwie wypełnić i dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

6. Przedłożyć kopię oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

7.  Przedłożyć informację o wyrobach zawierających azbest.

8.  W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, dostarczyć pismo do Urzędu Gminy i Miasta Raszków lub Starostwa.

Nabór zgłoszeń do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” trwa do 9 czerwca bieżącego roku.

Zasady i tryb realizacji programu, formularze zgłoszeniowe, oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości, oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie oraz formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę dostępne są na stronie Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.pl, jak również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiat-ostrowski.pl).

W trosce o otaczające nas środowisko naturalne oraz z uwagi na posiadane środki finansowe zachęcamy do wzięcia udziału w programie.

* Pobierz niezbędne załączniki

 
Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440  Raszków, woj. wielkopolskie
tel.: +48 062 734 35 11, fax: +48 062 735 06 65, email: kancelaria@raszkow.pl, http://www.raszkow.pl
NIP: 622-22-06-610, Regon: 000530436
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x