effascinato_m foto_00 foto_01 foto_02 foto_03 foto_05 foto_06 foto_08 foto_09 foto_10 foto_13 foto_14 foto_15 foto_16 foto_18 foto_19 jankowianie_m kapielka1 swoja_m tenis1 towarzystwo_m
PL DE
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-05-17

 

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza od dnia 17 maja 2017r. otwarty nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców i ich pracowników finansowany z KFS.

Wnioski rozpatrywane będą do wysokości posiadanego limitu w ramach priorytetów przyjętych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzonych przez Radę Rynku Pracy.

W związku z ograniczonym limitem środków przyznanych na 2017r. tut. Urząd przyjął kwotę maksymalnie do 4.000,00 zł na osobę, o którą można ubiegać się na finansowanie kształcenia ustawicznego.

Środki KFS przeznacza się na:
1. Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna*
2. Wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych**
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

* Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD

** Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach priorytetu 2 należy wykazać, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP uwzględnia:
1. zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5. w przypadku kursów-posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów środków KFS;
8. intensywność uzyskanego wsparcia w ramach KFS w roku poprzednim.

Szczegółowych informacji udziela:
Specjalista ds. programów – Dorota Hojan
e-mail: d.hojan@pupostrow.pl
telefon: 62 73 73 245 pokój: nr 210, II piętro

Informacje ogólne wraz z zasadami przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępne są na stronie internetowej http:// ostrowwielkopolski.praca.gov.pl/

Kompletne i poprawnie wypełnione wnioski można składać w pok. nr 18 od 7.30 do 15.00.

1 ROZPATRZENIU BĘDĄ PODLEGAŁY WNIOSKI WYPEŁNIONE POPRAWNIE Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI.
2 BEZ ROZPATRZENIA POZOSTANĄ WNIOSKI, DO KTÓRYCH NIE ZOSTAŁY DOSTARCZONE WYMAGANE – ZAŁĄCZNIKI.

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Wolności 29a
63-400 Ostrów Wielkopolski

Otwarty nabór wniosków
 
Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440  Raszków, woj. wielkopolskie
tel.: +48 062 734 35 11, fax: +48 062 735 06 65, email: kancelaria@raszkow.pl, http://www.raszkow.pl
NIP: 622-22-06-610, Regon: 000530436
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x