effascinato_m foto_00 foto_01 foto_02 foto_03 foto_05 foto_06 foto_08 foto_09 foto_10 foto_13 foto_14 foto_15 foto_16 foto_18 foto_19 jankowianie_m kapielka1 swoja_m tenis1 towarzystwo_m
PL DE

Wyniki konsultacji

 

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

 Nr 0050.449.2016 z dnia 3 października 2016r. w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
- art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.), uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r.

Czas trwania konsultacji:
- od dnia 3 października 2016 r. do dnia 17 października 2016 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.),

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Raszków informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2017.

- zamieszczenie informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta, Rynek 32, 63-440 Raszków.

Wynik konsultacji:
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 ze zm.)  nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy.

 

 


 

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

 Nr 0050.186.2015 z dnia 28 września 2015r. w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zmianami) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
- art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zmianami), uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r.

Czas trwania konsultacji:
- od dnia 28 września 2015 r. do dnia 12 października 2015 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zmianami),

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Raszków informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2016.

- zamieszczenie informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta, Rynek 32, 63-440 Raszków.

Wynik konsultacji:
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zmianami) nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy.

 

 


 

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

 Nr 0050.726.2014 z dnia 29 września 2014r. w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zmianami) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
- art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zmianami), uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r.

Czas trwania konsultacji:
- od dnia 29 września 2014 r. do dnia 13 października 2014 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zmianami),

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Raszków informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2015.

- zamieszczenie informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta, Rynek 32, 63-440 Raszków.

Wynik konsultacji:
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zmianami) nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy.

 

 

 


 

Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

 Nr 0050.541.2013 z dnia 24 września 2013r. w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
- art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r.

Czas trwania konsultacji:
- od dnia 24 września 2013 r. do dnia 8 października 2013 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Raszków informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2014.

- zamieszczenie informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta, Rynek 32, 63-440 Raszków.

Wynik konsultacji:
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy.

 

 


Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

 Nr 0050.319.2012 z dnia 24 września 2012r. w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
- art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r.

Czas trwania konsultacji:
- od dnia 24 września 2012 r. do dnia 8 października 2012 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Raszków informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2013.

- zamieszczenie informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta, Rynek 32, 63-440 Raszków.

Wynik konsultacji:
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy.

 


Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

 Nr 0050.143.2011 z dnia 10 października 2011r. w sprawie:

przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
- art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r.

Czas trwania konsultacji:
- od dnia 14 października 2011 r. do dnia 28 października 2011 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Raszków informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2012.

- zamieszczenie informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta, Rynek 32, 63-440 Raszków.

Wynik konsultacji:
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy.

 


Sprawozdanie z wykonania Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
 Nr 0151 / 544 / 2010 z dnia 4 października 2010 r. w sprawie:


przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.


Podstawa prawna ogłoszenia konsultacji:
- art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), uchwała Rady Gminy i Miasta Raszków nr XLII/320/2010 z dnia 30 września 2010 r.

Czas trwania konsultacji:
- od dnia 8 października 2010 r. do dnia 22 października 2010 r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
- wyrażenie pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Raszków informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2011.
- zamieszczenie informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta, Rynek 32, 63-440 Raszków.

Wynik konsultacji:
- organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm). nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków w sprawie przyjęcia programu współpracy.

Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440  Raszków, woj. wielkopolskie
tel.: +48 062 734 35 11, fax: +48 062 735 06 65, email: kancelaria@raszkow.pl, http://www.raszkow.pl
NIP: 622-22-06-610, Regon: 000530436
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x